VERGİ KANUNLARI


 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü


 

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.25-23376/6509

KONU : Çavdar ekmeğinin KDV oranı hakkında

İLGİ : .................... tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde unlu mamuller ve ekmek fırıncılığı işi ile iştigal ettiğinizi belirterek, “Ramazan Ayı” dolayısıyla çıkarmış olduğunuz ramazan pidesinin, ayrıca çavdar ve kepek ekmeğinin KDV oranı sorulmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 3505 sayılı kanunla değişik 28.maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 22.12.1992 tarih ve 92/3896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapan 06.02.1995 tarih, 22194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.01.1995 tarih ve 95/6431 sayılı kararname eki karar 01.03.1995 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup,I sayılı listedeki mal ve hizmet teslimleri için katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca,31.08.1995 tarih ve 22390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 04.08.1995 tarihli ve 95/7176 sayılı Kararname eki kararın 1.maddesi ile I sayılı listeye 4. sıradan sonra gelmek üzere, temel gıda maddeleri kapsamında alınmak suretiyle aşağıdaki 4/ A sırası eklenmiştir:

“4/A Buğday unu, ekmekler (tost, sandviç ve hamburger ekmeği ile katkı maddeli veya yağlı, sütlü, haşhaşlı,ve üzümlü gibi yaygın olarak tüketilmeyen ekmekler hariç)

Buna göre katkısız normal ekmeğin imalatında kullanılan ana maddelerden (buğday unu, su, tuz, maya) üretilen ramazan pidesinin, buğdayın kabuk maddesinden ayrılmadan harmanlanarak öğütülmesinden elde edilen kepek unundan yapılan kepek ekmeğin toptan ve perakende teslimlerinde %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Diğer taraftan yaygın olarak tüketimi bulunmayan çavdar ekmeğin tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı - Bilgi İşlem
2009