Buradasınız

Hizmet Binamızda 7143 Sayılı Kanunla İlgili Görsel Unsurların Kullanılması Sağlandı.

Hizmet Binamızda 7143 Sayılı Kanunla İlgili Görsel Unsurların Kullanılması Sağlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığımızca basımı yaptırılan afişler, kitapçıklar, broşürler  ve brandalar vergi dairesi başkanlığımız hizmet binasında mükelleflerimizin kolaylıkla görebilecekleri yerlere konumlandırılarak mükelleflerimizi 7143 sayılı kanunla ilgili bilgilenmeleri sağlanmaktadır.

Undefined
resim: