«ONLINE İHBAR ŞİKAYET»
İhbar Formu İçin Tıklayınız.
İhbarda Bulunmak İçin Lütfen İhbar Formunu Kullanınız!

SAHTE MALİYECİLERE DİKKAT! (Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız)


AÇIKLAMALAR
İhbar ve şikayetler Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Denetim Grup Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Denetim Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmektedir.

Denetim Koordinasyon Müdürlüğümüz;

 • Yazılı dilekçeniz,
 • İnternet üzerinden alomaliyeant-vdb.gov.tr e-posta adresimize göndereceğiniz e-posta ve
 • www.ant-vdb.gov.tr internet sitemizde bulunan Online İhbar ve Şikayet sayfasından yapacağınız ihbar ve şikayetlerinizi işleme alıp değerlendirmektedir.
 • A- 444 0 189 VERGİ İLETİŞİM MERKEZİ (VİMER)

  Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı çağrı merkezi olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi, vergisel konularda danışma, ihbar yönetimi ve MTV işlemlerine ilişkin hizmet vermektedir.

  Vergi İletişim Merkezi’nde hizmet saatleri hafta içi 09:00 - 19:00 arasında olup, resmi tatil günlerinde hizmet verilmemektedir.

  Vergi İletişim Merkezi ile telefonla yapılan görüşmeler şehir içi görüşme tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

  Vergi İletişim Merkezi’nin yerine getirdiği hizmet alanları her geçen gün genişlemektedir. VİMER “Danışma” hizmetine 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren “İhbar Yönetimi” hizmetini de eklemiştir. E-beyanname, E-haciz, internet vergi dairesi, şikâyet ve öneri yönetimi konularında da Vergi İletişim Merkezi tarafından hizmet verilmek üzere çalışmalar devam etmektedir.

  B- YAZILI DİLEKÇE

  Başkanlığımıza hitaben verilen dilekçe ve yapılan şikâyetler 3071 Sayılı Dilekçe Hakkinin Kullanılmasına Dair Kanun ve Vergi Kanunları açısından değerlendirilmektedir.
  Ayni kanunun 6. maddesinde ise;
  "...
  a) Belli konuyu ihtiva etmeyenler,
  b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
  c) 4.maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, incelenmezler." hükmü yer almaktadır.
  İstenilen bilgilerin eksik ya da yetersiz olması halinde yapılan ihbar ve şikâyetler işleme konulamamaktadır.

  C- E-POSTA ( alomaliyeant-vdb.gov.tr)

  İhbar ve şikâyetlerinizi e-posta ile de gönderebilirsiniz. Birimimize gelen e-postalar günlük olarak kontrol edilmekte olup, gelen ihbar ve şikâyet mailleri aynı gün değerlendirilmek üzere ilgili birime aktarılmaktadır.

  Servise gelen ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilebilmesi için;

  1- İhbar edenin adı - soyadı (Gizli kalmak koşulu ile)
  2- İhbar edenin adresi,
  3- İhbar edenin telefon numarası
  4- İhbar edilenin adı – soyadı veya unvanı,
  5- İhbar edileninin açık adresi,
  6- İhbarın konusu (Yer, tarih, saat, bildirilmesi halinde işlemler daha hızlı gerçekleşmektedir.)

  Tam ve eksiksiz bildirildiği takdirde değerlendirilmek üzere ayni gün ilgili birilerimize iletilmektedir. İstenilen bilgilerin eksik ya da yetersiz olması halinde yapılan ihbar ve şikâyetler isleme konulmamaktadır.

  D- www.ant-vdb.gov.tr internet adresimizden online ihbar ve şikayet

  Vergi Dairesi Başkanlığımızın resmi internet sitesi www.ant-vdb.gov.tr adresindeki İhbar ve Şikayet sayfasında bulunan Online İhbar ve Şikayet formu doldurularak da ihbar ve şikayette bulunulabilinmektedir. Formda bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve doğru bilgileri içermesi işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Gereksiz zaman ve işgücü kaybına neden olmamak açısından ihbar ve şikayette bulunacak vatandaşlarımızın bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.

  İhbar ve şikâyetlerinizin ayrıntılı incelemeyi gerektirmediği durumlarda en kısa süre içerisinde değerlendirilmekte ve yükümlü nezdinde gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili vergi dairelerine iletilmektedir.

  İhbar ve şikâyet ayrıntılı incelemeyi gerektiriyor ise, vatandaşımızdan söz konusu ihbar ve şikâyetini 3071 sayılı Dilekçe Hakkinin Kullanılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca yazılı vermesi ya da kendisinin ilgili birimimize başvurarak tutanak düzenlenmesi istenilmektedir. Ancak, vatandaşımız servisimize telefon ile başvurmayı tercih ediyor ise, söz konusu başvuru ilgili birimlerimize iletilmekte ve yapılan değerlendirme sonucu ayrıntılı incelemeyi gerektirdiği anlaşılırsa vergi incelemesi yapılmak üzere gerekli işlemler yapılmaktadır.

  Sonuçlar, sağlıklı adres ve kimlik bilgileri veren vatandaşlarımıza yazılı ya da telefonla sözlü olarak iletilmektedir.